czasu budżetu badanie co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Badanie budżetu czasu

Definicja z ang. Research time budget, z niem. Forschungszeitbudget.

Definicja BADANIE BUDŻETU CZASU: Badanie gospodarowania czasem w razie różnych aktywności, w tym czasu wolnego. Stosowane jest do badania związków między wzorami pracy a degradacją i zmianami środowiska. Także do badania ile czasu poszczególne jednostki i społeczeństwa spędzają na odpoczynku (to jest miernik dobrobytu). Daje pełen obraz poziomu wykonanej pracy na terenach rolniczych gdzie dominująca jest robota pozarynkowa. Ostatnio badania te maja na celu zbadanie różnic w wykonywaniu pracy niepłatnej wynikającej z wieku i płci

Czym jest Badanie budżetu czasu znaczenie w Znaczenie prawo B .

Co znaczy Europejski Trybunał Sprawiedliwości:
Porównanie Sprawiedliwości, jako organizacja sądowa UE, zapewnia, aby prawo wspólnotowe nie było interpretowane i użytkowane w różny sposób w każdym z krajów członkowskich, aby mechanizm prawny pozostał badanie budżetu czasu co znaczy.
Krzyżówka Acquis Communautaire:
Dlaczego prawny Wspólnot Europejskich składający się z:prawa pierwotnego, a więc traktatowego (Traktat Paryski 1951, Traktaty Rzymskie 1957, Jednolity Akt Europejski 1986, Traktat o UE 1991, Traktat badanie budżetu czasu krzyżówka.
Co to jest Podatek Od Pracy Reprodukcyjnej:
Jak lepiej kobietę celem wypełniania poprzez nią obowiązków wobec rodziny, zanim będzie ona mogła pokazać się na rynku pracy. Ten wymóg funkcjonuje precyzyjnie w taki sam sposób jak podatek, gdyż redukuje badanie budżetu czasu co to jest.
Słownik Nowa Ekonomia Gospodarstwa Domowego:
Kiedy analizy gospodarstwa domowego uznające to ostatnie jako kombinacje czasu członków gospodarstwa domowego i dóbr rynkowych potrzebnych do wytworzenia efektów i dóbr potrzebnych do funkcjonowania tego badanie budżetu czasu słownik.
  • Dodano:
  • Autor: