alokacja zasobów ramach co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Alokacja zasobów w ramach gospodarstwa domowego

Definicja z ang. The allocation of resources within the household, z niem. Die Verteilung der Ressourcen innerhalb des Haushalts.

Definicja ALOKACJA ZASOBÓW W RAMACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO: Mechanizmy dzięki którym zasoby (na przykład dochody, konsumpcja dóbr, wolny czas, inwestycje we własny postęp) są dzielone między poszczególne jednostki i konsekwencje jakie mechanizmy te przynoszą. Wielu badaczy wykazuje w ostatnich latach, że istnieją znaczne nierówności w podziale zasobów w gospodarstwach domowych wynikające z różnicy płci. Np. w Południowej Azji zaobserwowano nierówności wynikające z płci, wieku, kolejności urodzenia. Dotyczy to zarówno podziału jedzenia jak i innych dóbr. Badania wykazują, że w konsekwencji takich zjawisk, kobiety spożywają mniej jedzenia, otrzymują posiłki gorszej jakości, bezwzględnie na potrzeby wynikające z wagi ich ciała, czy także wysiłku włożonego w pracę fizyczną.Ekonomiści udowodnili, ze przebieg procesu podejmowania decyzji na poziomie gospodarstwa domowego wpływa na rezultat programów ekonomicznych. W zależności od tego kto podejmuje decyzje o wydatkach, można zaobserwować rożne schematy kosztów: mężczy¼ni maja tendencje do rezerwowania większej części kosztów na konsumpcje osobista (szczególnie alkohol i papierosy), kobiety z kolei przeznaczają więcej pieniędzy na potrzeby kobiet i dzieci. Chociaż ostatnie badania wykazały, ze nawet w przypadek, gdy kierowanie zasobami należy do kobiet może powodować zaburzony podział dóbr - dotyczy to preferencji w relacji do synów

Czym jest Alokacja zasobów w ramach znaczenie w Znaczenie prawo A .