przystąpienie akcesja co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Akcesja (przystąpienie)

Definicja z ang. The accession (accession), z niem. Der Beitritt (Beitritt).

Definicja AKCESJA (PRZYSTĄPIENIE): Kulminacja procesu, gdzie państwa przyłączają się do UE. Mechanizm akcesji zaczyna się, gdy kraj przedkłada wniosek o przystąpienie do UE na ręce przedstawiciela prezydencji Porady UE. W dalszym ciągu Porada prosi Komisję Europejską o opinię, która jest precyzyjną oceną prawdopodobnych politycznych i gospodarczych skutków członkostwa danego państwa w UE. Porada może przyjąć albo odrzucić opinię Komisji. Jeżeli Porada decyduje się na przyjęcie recenzji, kolejnym krokiem są skomplikowane negocjacje akcesyjne między krajami członkowskimi a krajem kandydującym, które obejmują także negocjacje pomiędzy samymi krajami członkowskimi nad uwarunkowaniami przystąpienia państwa trzeciego. Komisja działa jak mediator w obu rodzajach negocjacji i promuje rozwiązania idealne dla interesów UE. Kraj kandydujące i Porada jednomyślnie przyjmują wyniki negocjacji. Prezydent porady, Przewodniczący Komisji i przedstawiciel państwa kandydującego podpisują traktat akcesyjny. Mechanizm akcesyjny nie kończy się na tym etapie, gdyż następuje ratyfikacja traktatu akcesyjnego poprzez kraj kandydujące, państwa członkowskie i Parlament Europejski. Wówczas kraj przystępuje do UE

Czym jest Akcesja (przystąpienie znaczenie w Znaczenie prawo A .