morskie wody wewnętrzne co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne M

 • Co to jest Odpadów Magazynowanie Definicja magazynowanie odpadów tymczasowe przetrzymywanie albo gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem albo unieszkodliwianiem
 • Co to jest Radiologiczna Procedura Medyczna Definicja czynności niezbędnych do przeprowadzenia badania albo zabiegu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celu postawienia diagnozy bądź
 • Co to jest Referencyjna Metodyka Definicja opierając się na ustawy sposób pomiarów albo badań, która może obejmować zwłaszcza sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych
 • Co to jest Zwierząt Gromadzenia Miejsce Definicja zbiorczy i pkt. skupu albo pomieszczenie, w przypadku owiec i kóz, gdzie bydło, świnie, owce, kozy i koniowate pochodzące z różnych
 • Co to jest Monitoring Definicja pobierania próbek, dokonywania pomiarów i późniejszego ich rejestrowania i/albo sygnalizowania różnego rodzaju charakterystycznych cech
 • Co to jest Objazdowa Menażeria Definicja menażeria objazdowa przedsiębiorca wykonujący działalność w dziedzinie organizowania obwoźnych wystaw zwierząt
 • Co to jest Mikrokapsułkowanie Makroiniekcja Mikroiniekcja Definicja mikrokapsułkowanie sposoby modyfikacji genetycznych wykorzystywane do przenoszenia DNA z jednego organizmu do drugiego
 • Co to jest Pojazdu Masa Definicja pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez prowadzącego, zmniejszona o masę
 • Co to jest Mutageneza Definicja skokowych zmian dziedzicznych, zwłaszcza dzięki promieniowania jonizującego lub substancji chemicznych
 • Co to jest Nuklearna Medycyna Definicja diagnostyczna związana z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, a również z zabiegami terapeutycznymi przy zastosowaniu
 • Co to jest Radiologiczny Wypadek Medyczny Definicja niezamierzone wydarzenie, takie jak błąd w obsłudze urządzenia radiologicznego, awaria urządzenia radiologicznego albo przerwa w jego
 • Co to jest Biologiczny Materiał Definicja jajowe, zarodki i tkanki użyte do ich produkcji, pochodzące od zwierząt, przydzielone do zastosowania w rozrodzie, z wyłączeniem jaj
 • Co to jest Jądrowy Materiał Definicja wyjściowe (źródłowe) albo specjalne materiały rozszczepialne, o których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
 • Co to jest metody alternatywne (dot. zwierzęta) Definicja sposoby badawcze albo dydaktyczne, które umożliwiają wyeliminowanie użycia żywych zwierząt, pomniejszenie ich liczby albo złagodzenie
 • Co to jest Wewnętrzne Wody Morskie Definicja morskie wody wewnętrzne wody, określone odpowiednio z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Morskie Wody Wewnętrzne, Metody Alternatywne (Dot. Zwierzęta), Materiał Jądrowy, Materiał Biologiczny, Medyczny Wypadek Radiologiczny, Medycyna Nuklearna interpretacja.

Znaczenie Morskie Wody Wewnętrzne, Metody Alternatywne (Dot w prawie.