audyt kliniczny praw atomowe co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne A

 • Co to jest Armator Definicja armator osoba, która przy zastosowaniu własnego albo cudzego statku prowadzi działalność w środowisku morskim we własnym imieniu
 • Co to jest Psp Ratownicze Akcje Definicja akcje ratownicze PSP działania ratownicze organizowane i kierowane poprzez Państwową Straż Pożarną
 • Co to jest Drzewostan Autochtoniczny Definicja albo źródło nasion odnawiane naturalnie w sposób ciągły albo sztucznie z leśnego materiału rozmnożeniowego powstałego z leśnego materiału
 • Co to jest Poważna Awaria Definicja emisja, pożar albo eksplozja, powstałe w czasie procesu przemysłowego, magazynowania albo transportu, gdzie występuje jedna albo więcej
 • Co to jest Aglomeracja Definicja aglomeracja miasto albo kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych
 • Co to jest Autostrada Definicja autostrada również droga ekspresowa, jeśli regulaminy o autostradach płatnych mają wykorzystanie do tej drogi
 • Co to jest Przemysłowa Poważna Awaria Definicja awaria poważna przemysłowa poważna awaria w zakładzie
 • Co to jest Techniczna Awaria Definicja nieprzewidziane uszkodzenie albo zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego albo mechanizmu urządzeń technicznych powodujące
 • Co to jest Ołowiowy Kwasowo Akumulator Definicja akumulator kwasowo-ołowiowy wszystkie rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych
 • Co to jest Rodzajowa Nazwa Alternatywna Definicja alternatywna nazwa rodzajowa nazwa chemiczna nieidentyfikująca precyzyjnie substancji z uwagi na zachowanie tajemnicy handlowej
 • Co to jest Promieniotwórcza Aktywność Definicja charakteryzująca substancję promieniotwórczą, którą ustala się liczbą samoistnych przemian jądrowych, zachodzących w jednostce czasu
 • Co to jest audyt kliniczny (praw. atomowe) Definicja systematyczna kontrola albo przegląd medycznych procedur radiologicznych, mające na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo CO OZNACZA Audyt Kliniczny (Praw. Atomowe), Aktywność Promieniotwórcza, Alternatywna Nazwa Rodzajowa, Akumulator Kwasowo-Ołowiowy, Awaria Techniczna, Awaria Poważna interpretacja.

Znaczenie Co oznacza Audyt Kliniczny (Praw. Atomowe), Aktywność Promieniotwórcza w prawie.