aglomeracja akumulator co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne A

 • Co to jest akcje ratownicze PSP Definicja akcje ratownicze PSP działania ratownicze organizowane i kierowane poprzez Państwową Straż Pożarną
 • Co to jest awaria techniczna Definicja nieprzewidziane uszkodzenie albo zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego albo mechanizmu urządzeń technicznych powodujące
 • Co to jest armator Definicja armator osoba, która przy zastosowaniu własnego albo cudzego statku prowadzi działalność w środowisku morskim we własnym imieniu
 • Co to jest awaria poważna Definicja emisja, pożar albo eksplozja, powstałe w czasie procesu przemysłowego, magazynowania albo transportu, gdzie występuje jedna albo więcej
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza Definicja charakteryzująca substancję promieniotwórczą, którą ustala się liczbą samoistnych przemian jądrowych, zachodzących w jednostce czasu
 • Co to jest alternatywna nazwa rodzajowa Definicja alternatywna nazwa rodzajowa nazwa chemiczna nieidentyfikująca precyzyjnie substancji z uwagi na zachowanie tajemnicy handlowej
 • Co to jest atomowe)\. audyt kliniczny (praw Definicja systematyczna kontrola albo przegląd medycznych procedur radiologicznych, mające na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi
 • Co to jest autochtoniczny drzewostan Definicja albo źródło nasion odnawiane naturalnie w sposób ciągły albo sztucznie z leśnego materiału rozmnożeniowego powstałego z leśnego materiału
 • Co to jest autostrada Definicja autostrada również droga ekspresowa, jeśli regulaminy o autostradach płatnych mają wykorzystanie do tej drogi
 • Co to jest awaria poważna przemysłowa Definicja awaria poważna przemysłowa poważna awaria w zakładzie
 • Co to jest akumulator kwasowo-ołowiowy Definicja akumulator kwasowo-ołowiowy wszystkie rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych
 • Co to jest aglomeracja Definicja aglomeracja miasto albo kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Aglomeracja, Akumulator Kwasowo-Ołowiowy, Awaria Poważna Przemysłowa, Autostrada, Autochtoniczny Drzewostan, Audyt Kliniczny (Praw. Atomowe), Alternatywna interpretacja.

Znaczenie Aglomeracja, Akumulator Kwasowo-Ołowiowy, Awaria Poważna w prawie.