giełdowe zlecenie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Giełdowe Zlecenie

Definicja Zlecenie Giełdowe: polecenie zakupu albo sprzedaży papierów wartościowych wystawiane poprzez inwestora, które realizuje dom maklerski. Z.g. zawiera: datę złożenia z.g., personalia składającego z.g., rodzaj z.g. (kupno czy sprzedaż), nazwę papieru wartościowego, który ma być obiektem transakcji, liczbę papierów, cenę, po jakiej transakcja ma być wykonywana i termin ważności z.g. Na każdy rodzaj papieru składane jest osobne z.g. Istnieją dwie możliwości ustalenia ceny. Pierwsza to ustalenie limitu ceny na zleceniu. W sytuacji kupna określony limit znaczy max. cenę, jaką inwestor jest w stanie zapłacić za dany walor. Oczywiście jeśli na sesji zostanie wyznaczony kurs niższy, to zlecenie także zostanie zrealizowane, z kolei jeśli kurs wyższy to transakcja nie dojdzie do skutku. W sytuacji sprzedaży, podany limit znaczy min. cenę, po jakiej inwestor zgadza się sprzedać dany papier. Sposobność druga to wystawienie zlecenia PKD (po kursie dnia), co znaczy akceptację każdej ceny ustalonej na danej sesji. Ponadto chcąc uchronić się przed częściową realizacją zlecenia, można je opatrzyć klauzulą WAN (wszystko lub nic), co znaczy, Iż zlecenie musi być zrealizowane w całości lub w ogóle. Zobacz także Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Czym jest zlecenie giełdowe znaczenie w Słownik Z .

Co znaczy Zasada Domniemania Niewinności:
Porównanie przekonaniu której oskarżonego uważane jest dopóty za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Z.d.n. unormowana jest w Konstytucji RP i w kodeksie zlecenie giełdowe co znaczy.
Krzyżówka ZSRR:
Dlaczego zobacz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zlecenie giełdowe krzyżówka.
Co to jest Zapasy:
Jak lepiej całość surowców albo produktów używanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmagazynowanych i oczekujących na ich użycie w procesie produkcyjnym na sprzedaż zlecenie giełdowe co to jest.
Słownik Zieloni:
Kiedy partie polit., których zasadniczym elementem programu są sprawy ochrony środowiska. Wywodzą się one ze społ. ruchów proekologicznych, przeważnie o lewicowej orientacji końca lat 60. W latach 70. ich zlecenie giełdowe słownik.
  • Dodano:
  • Autor: