zimna wojna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wojna Zimna

Definicja Zimna Wojna: potoczne ustalenie stanu stosunków między państwami bloku socjalist. skupionego wokół ZSRR
a krajami Zachodu. Była ona wyrazem konfliktu Wschód-Zachód zarysowanego od razu po zakończeniu działań wojennych. Państwa zach., na czele ze Stanami Zjednoczonymi dostrzegły, że ZSRR będzie dążył do poszerzania swej strefy wpływów i Iż nie ma zamiaru respektować praw demokracji na terenach polit. jemu podległych. W 1946 rozpoczęto budowanie po obu stronach mechanizmu wrogich sojuszy, rozwijania doktryn i polityki nastawionej na konfrontację. W 1949 powstało NATO, a w dalszym ciągu CENTO, SEATO i ANZUS. Układ Warszawski powstał w 1955 odpowiadając na przyjęcie RFN do NATO. Najostrzejsza etap z.w. wystąpiła za dyktatury J. Stalina, o jej powolnym wyciszaniu można jednak mówić dopiero w latach 60. Konfrontacja przybierała do tej chwili charakter bardzo ostry, na pograniczu konfliktu zbrojnego, na przykład koreański konflikt, kubański kryzys, węgierska rewolucja, wietnamska wojna. W latach 70. z.w. została zastąpiona próbą współpracy. Ówczesne odprężenie zaowocowało helsińskim procesem, częściowym rozbrojeniem ( SALT). W latach 80. nastąpił nawrót z.w., na co się złożyła afgańska wojna i interwencja tam ZSRR, stan wojenny w Polsce (1981) twarda wobec świata komunist. polityka R. Reagana, zaostrzony wyścig zbrojeń, łącznie z ideą gwiezdnych wojen. Dopiero u schyłku tego okresu, dzięki pieriestrojce Gorbaczowa
i gotowości ZSRR do ustępstw doszło do procesu jej wygaszania. Ostateczne zakończenie z.w. jest rezultatem przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, upadku komunist. mechanizmu i rozpadu ZSRR. Zobacz także żelazna kurtyna

Czym jest zimna wojna znaczenie w Słownik Z .