zgromadzenie narodowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Narodowe Zgromadzenie

Definicja Zgromadzenie Narodowe: 1. nazwa przyjęta dla ciał parlamentarnych ( parlament), zwł. powołanych dla uchwalenia albo zmiany konstytucji. Po raz pierwszy nazwę ZN przyjęto we Francji w 1789, kiedy to posłowie stanu trzeciego (mieszczaństwo) do Stanów Generalnych (zebranie przedstawicieli duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa), ogłosili ZN reprezentacją całego społeczeństwa, przekształcono je w dalszym ciągu w Konstytuantę; w Niemczech parlament zebrany w 1848 we Frankfurcie n. Menem w celu uchwalenia konstytucji i Weimarze w 1919-20, który uchwalił konstytucję republiki; parlament czechosłowacki 1918-68; jedna z izb franc. parlamentu po II wojnie świat.; 2. w Polsce 1922-35 wspólne zgromadzenie Sejmu i Senatu w celu wyboru prezydenta albo zmiany konstytucji; od 1989 razem obradujący Sejm i Senat pod przewodnictwem Marszałka Sejmu, w celu dokonania wyboru Prezydenta RP (do 1990), przyjęcia przysięgi od nowo wybranego Prez., uznania trwałej jego niezdolności do sprawowania urzędu z racji na stan zdrowia, rozpatrzenia kwestie postawienia Prez. w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Ustawa konst. z 1992 powierzyła uchwalenie nowej konstytucji ZN, po jej uchwaleniu w 1997 i przyjęciu w dalszym ciągu w referendum, to uprawnienie ZN wygasło

Czym jest Zgromadzenie Narodowe znaczenie w Słownik Z .