zdrada stanu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Stanu Zdrada

Definicja Zdrada Stanu: najpoważniejsze przestępstwo przeciwko w najwyższym stopniu żywotnym biznesom państwa, będące zamachem na jego wewn. albo zewn. bezpieczeństwo. Definicja stosowane zamiennie z określeniem zdrada ojczyzny. W kraju demokr. z.s. stanowi podstawę odpowiedzialności polit. i prawnej osób zajmujących najwyższe funkcje publiczne; przewidują ją konstytucje między innymi USA i Francji. W Polsce odpowiednio z prawem, obywatel pol., który uczestniczy w działalności obcego państwa albo zagr. organizacji mającej na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju albo osłabienie mocy obronnej RP lub kierując się na rzecz obcego wywiadu godzi w podstawy bezpieczeństwa albo obronności RP, popełnia zdradę Ojczyzny i podlega karze pozbawienia wolności ponad 10 lat

Czym jest zdrada stanu znaczenie w Słownik Z .