zbrodnie przeciwko ludzkości co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ludzkości Przeciwko Zbrodnie

Definicja Zbrodnie Przeciwko Ludzkości: definicja zawarte w statucie Międzynar. Trybunału Wojsk. w Norymberdze powołanego w Londynie w 1945 na mocy porozumienia między Francją, USA, W. Brytanią i ZSRR w celu osądzenia zbrodniarzy z okresu II wojny świat. Z.p.l. obejmują: morderstwa, zbrodnicze wytępienia grup ludności na skutek ich rasy, narodowości albo rel. (eksterminacja) i inne nieludzkie gesty popełnione przeciwko ludności

Czym jest zbrodnie przeciwko ludzkości znaczenie w Słownik Z .