zasada kolegialności co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Kolegialności Zasada

Definicja Zasada Kolegialności: ściśle powiązana jest z udziałem ławników w orzekaniu. Bazuje ona na zespołowym rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw poprzez sądy. W sądach I instancji w składach orzekających zasiadają zawodowi sędziowie i dwóch ławników. Z kolei w sądach odwoławczych (II instancja) i w Sadzie Najwyższym wyroki są wydawane wyłącznie z udziałem samych sędziów zawodowych. Zobacz także apelacja

Czym jest zasada kolegialności znaczenie w Słownik Z .