zasada jednolitości systemu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy zasada jednolitości systemu organów sądowych

Definicja Zasada Jednolitości Systemu Organów Sądowych: podstawowa zasada organizacji i funkcjonowania sądownictwa
w Polsce. Zapewnia ona jednolitość postępowania, stosowania prawa i orzekania poprzez wszystkie sądy na terenie całego państwie. Odzwierciedleniem tej zasady jest wydawanie poprzez sądy wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i nadzór Sądu Najwyższego nad działalnością wszystkich sądów

Czym jest zasada jednolitości systemu znaczenie w Słownik Z .