zarząd co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Zarząd

Definicja Zarząd: organ firmy kapitałowej (zobacz firma z o.o., firma akcyjna), którego zadaniem jest zarządzanie firmą. Z. kontrolowany jest poprzez radę nadzorczą, która natomiast składa sprawozdania na walnym zgromadzeniu. Do zarządu mogą wchodzić zarówno akcjonariusze (udziałowcy) firmy, jak i osoby spoza tego grona. Członków zarządu wybiera walne zebranie albo porada nadzorcza w zależności od odpowiednich zapisów w statucie firmy

Czym jest zarząd znaczenie w Słownik Z .