wspólnota europejska co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejska Wspólnota

Definicja Wspólnota Europejska: nazwa, która pojawiła się przez wzgląd na przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego (1987), jako podkreślenie jedności w miejsce dotychczasowego posługiwania się określeniem Wspólnoty ( EWWiS, EWG, Euroatom). Formalne wprowadzenie tej nazwy nastąpiło od momentu wejścia w życie Traktatu z Maastricht, gdy zastąpiła ona nazwę Europejska Wspólnota Gospodarcza, stanowiąc przejście do UE. Liczy aktualnie 15 krajów członkowskich: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Ogromna Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja. Tworzą one region o pow. 3235 tys. km2,
z liczbą ludności 371,6 mln

Czym jest Wspólnota Europejska znaczenie w Słownik W .