współtnienie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Współistnienie

Definicja Współistnienie: stan stosunków międzynar., szczególnie ważny w wypadku podziału świata albo regionów na odmienne mechanizmy ideol., społ., polit. W takim układzie stosunki pomiędzy krajami i ich ugrupowaniami mogą opierać się bądź na konfrontacji, stosowaniu siły, bądź na pokojowym współistnieniu. Po II wojnie świat. w obliczu konfliktu Wschód- Zachód mieliśmy do czynienia z okresami napięć międzynar. na pograniczu wojny, zimną wojną, lecz także, w latach 70. próbą ustanowienia zasad pokojowego w. O nich mówił Akt Końcowy KBWE, postulując odrzucenie wojny na rzecz pokojowego rozwiązywania sporów międzynar., równouprawnienie krajów, nieingerencję w ich kwestie wewn., poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej, postęp współpracy. Służyło temu także rozbrojenie i środki budowy zaufania i bezpieczeństwa. Faktyczne w. stało się jednak możliwe wspólnie z zanikiem głównego ideol. konfliktu, upadkiem mechanizmu komunist. i ZSRR. W wielu stosunkach międzynar. zostało ono zastąpione wyższą metodą stosunków - współpracą, a nawet dążeniem do integracji. Tam, gdzie tj. ciągle niemożliwe można jednak mówić o zwycięstwie zasady pokojowego w. na przykład relacje krajów zachodnich z Chinami

Czym jest współistnienie znaczenie w Słownik W .

Co znaczy Włoski Strajk:
Porównanie na bardzo skrupulatnym stosowaniu się poprzez strajkujących do wszystkich obowiązujących w danej dziedzinie regulaminów, co prowadzi do całkowitego paraliżu danej dziedziny życia gosp. czy społ współistnienie co znaczy.
Krzyżówka Więźniowie Sumienia:
Dlaczego użytkowane poprzez organizacje chroniące praw człowieka we współcz. świecie wobec tych wszystkich osób, które cierpią prześladowania, są więzione za poglądy polit. Między innymi zadaniem jednej z w współistnienie krzyżówka.
Co to jest Wałęsa Lech:
Jak lepiej związkowy, od 1967 pracownik Stoczni Gdańskiej, XII 1970 jeden z przywódców protestów robotn., członek Komitetu Strajkowego; od 1978 jeden ze współzałożycieli Wolnych Związków Zawod. Wybrzeża; VIII współistnienie co to jest.
Słownik Większościowy System Wyborczy:
Kiedy zobacz mechanizm wyborczy współistnienie słownik.
  • Dodano:
  • Autor: