wojny zatoce perskiej co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy wojny w Zatoce Perskiej

Definicja Wojny W Zatoce Perskiej: konflikty między państwami regionu, szczególnie ostre, długookresowe i angażujące państwa trzecie od lat 80. Są one rezultatem strategicznego znaczenia tego regionu,
tu gdyż znajduje się 60% świat. zasobów ropy naftowej i konfliktogennych koncepcji w polityce zagr. i wewn. największych państw - Iraku i Iranu. Jednym z konfliktów, który można uznać za zamknięty, jest wojna pomiędzy Irakiem
a Iranem, mająca miejsce w latach 1980-88. Jej powody były złożone - walka
o dominację obok, antagonizmy narodowościowe i rel.; sprawa kurdyjska dot. obu krajów, lecz wykorzystujących ją przeciw sobie; odmienny schemat polityki wewn. i zagr. - aczkolwiek oficjalnym przyczyną do wojny stał się spór terytorialny
o wytyczenie granicy na rzece Szatt
al-Arab. Iran pozostawał poprzez sporo lat sojusznikiem USA, gdy Irak - ZSRR.
W 1980 wybuchła w Iranie islamska, antyamerykańska rewolucja, wskutek której Iran stał się krajem teokratycznym, dążącym do islamizacji regionu. Nie mniej jednak władza spoczęła w rękach szyitów, którzy stanowią również przewarzająca część
w Iraku, rządzonym jednak poprzez sunnitów. Irak zaczął zatem wojnę, prowokując we wrześniu 1980 graniczne starcia, liczył gdyż nie tylko na zajęcie wsch. brzegu spornej rzeki, lecz także na wywołanie secesji ziem irańskich zamieszkanych poprzez Arabów, buntu innych nieperskich grup narodowościowych
i ostatecznie spowodowanie upadku władz w Teheranie. Wojna, w zamierzeniu błyskawiczna, przekształciła się
w długookresowe zmagania, gdzie poległo około 1 mln ludzi, w większości Irańczyków, a Irak poniósł wielkie wydatki. Irak wykorzystywał również na sporą skalę broń chemiczną, obie strony dokonywały bombardowań obiektów cywilnych, toczyły także wojnę na morzu, blokując wzajemnie ruch tankowców. Irańskie ataki na neutralne statki doprowadziło
do interwencji USA, które zniszczyły część floty irańskiej, w rezultacie Iran zgodził się na zawieszenie broni. Rokowania trwały od 1988 do chwili irackiej agresji na Kuwejt w 1990, kiedy to natomiast Irak stał się zainteresowany szybką normalizacją sytuacji z Iranem, aby mieć wolną rękę w obliczu nowej wojny w Zatoce Perskiej. Zaakceptował zatem wycofanie swych wojsk z terytorium Iranu, wymianę jeńców i przebieg granicy po środku spornej rzeki. Agresja na Kuwejt (1990) była uzasadniana jednostronnym przekraczaniem limitów wydobycia ropy wyznaczonych poprzez OPEC poprzez to kraj (największego wierzyciela Iraku), bezprawnym korzystaniem z przygranicznego pola naftowego. Spotkała się omal, Iż z jednoznacznym potępieniem ze strony społeczności międzynarodowej (poparcia udzieliły tylko Jordania, Jemen i OWP), czego wyrazem były rezolucje Porady Bezpieczeństwa nakładające embargo na handel z Irakiem, wprowadzające zakaz importu irackiej ropy. Powstała także koalicja 28 krajów
(w tym ZSRR) pod przewodnictwem USA, która z upoważnienia Porady Bezpieczeństwa podjęła się realizacji operacji wojskowej Pustynna Burza, gdy Irak nie wycofał się do wyznaczonego terminu - 15 I 1991 z Kuwejtu. Działania trwały od 17 I do 24 II, polegały na bombardowaniach Iraku i w ostatniej fazie ataku lądowym, powstrzymanym przez akceptację poprzez Irak rezolucji ONZ. Koalicja antyiracka zastosowała w walce najnowocześniejsze rodzaje broni "inteligentnej", Irak próbował spowodować konflikt o większym zasięgu atakując rakietami terytorium Izraela, użył również broni ekol. zapalając kilkaset szybów naftowych. Irak spotkały dotkliwe sankcje ONZ - wypłacenie reparacji wojennych, ograniczenie wydobycia ropy, poddanie się ścisłej kontroli w dziedzinie produkcji
i posiadania broni masowego rażenia. Wszystkie te przedmioty wspólnie z ciągle nierozwiązanym kurdyjskim problemem i agresywną polityką S. Husajna ważą na utrzymywaniu się napięcia
w Zatoce Perskiej. Na przełomie 1997
i 1998 groziło ono przekształceniem się w następny międzynar. konflikt, z udziałem USA i W. Brytanii gotowych do ataku na Irak, jeżeli aby nie umożliwił komisji zbadania stanu posiadania zakazanej broni biologicznej

Czym jest wojny w Zatoce Perskiej znaczenie w Słownik W .

Co znaczy Włochy:
Porównanie Republica Italiana), kraj w pd. Europie, w basenie Morza Śródziemnego, na Płw. Apenińskim i wyspach - największe z nich to Sycylia i Sardynia; graniczą z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią. Na wojny w zatoce perskiej co znaczy.
Krzyżówka WIG-20:
Dlaczego indeks giełdowy obliczany dla całości rynku podstawowego akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, lecz sposób jego wyznaczania obejmuje jedynie 20 ostatnich sesji giełdy wojny w zatoce perskiej krzyżówka.
Co to jest Wolność:
Jak lepiej wieloznaczne odnoszące się do filozofii, prawa, polityki i ekonomii. Ogólnie w. znaczy niezależność, samodzielność, swobodę podejmowania decyzji, uprawnienie do nieskrępowanego działania zgodnego z wojny w zatoce perskiej co to jest.
Słownik Weto Prezydenta RP:
Kiedy Prezydenta RP do sprzeciwu wobec ustawy uchwalonej poprzez Sejm. Odpowiednio z Konstytucją RP Prez. podpisuje i zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw RP. Może jednak, przed jej podpisaniem wojny w zatoce perskiej słownik.
  • Dodano:
  • Autor: