sądownicza władza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sądownicza Władza

Definicja Władza Sądownicza: trzecia władza
w kraju (prócz władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej), stanowi ją wymiar sprawiedliwości sprawowany poprzez niezależne i niezawisłe sądy. Do ich kompetencji należy orzekanie
w rozpoznawanych kwestiach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego
i prawa administracyjnego, a w wielu krajach także kontrola zgodności działań innych organów państwa
z prawem i konstytucją, którą przeprowadza poprzez sądownictwo konst. (na przykład Porada Konst. we Francji, Trybunał Konst. w Niemczech). W celu realizowania tych zadań powoływane są sądy powszechne (orzekają w kwestiach cywilnych i karnych) i sądy szczególne (na przykład wojsk., pracy). W Polsce, odpowiednio z Konstytucją RP w.s. sprawują sądy ( Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe) i trybunały ( Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu). Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz; wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Zobacz także podział władz

Czym jest władza sądownicza znaczenie w Słownik W .

Co znaczy Wspólna Polityka Zagraniczna I Bezpieczeństwa Unii Europejskiej:
Porównanie współdziałania krajów UE wprowadzona Traktatem z Maastricht w miejsce Europejskiej Współpracy Politycznej. Jej celem jest ochrona fundamentalnych interesów polityki zagr., szczególnie niezależności i władza sądownicza co znaczy.
Krzyżówka Wspólne Dziedzictwo Ludzkości:
Dlaczego termin prawa międzynar. odnoszący się do tej części terytorium Ziemi, które nie podlega suwerenności państwowej. Należy do niego na przykład morze otwarte, dno mórz i oceanów poza terenem władza sądownicza krzyżówka.
Co to jest Wielka Brytania:
Jak lepiej Królestwo Ogromnej Brytanii i Irlandii Płn. (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kraj w Europie Zach., położone na wyspach na Atlantyku, pow. 244 870 km2, ludność 58 mln, (w tym 80 władza sądownicza co to jest.
Słownik Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej:
Kiedy utworzona w 1980 poprzez 10 krajów regionu (od 1990 doszła suwerenna Namibia) w celu koordynacji polityki gosp. i rozwijania współpracy umożliwiającej zachowanie niezależności od dominującej na władza sądownicza słownik.
  • Dodano:
  • Autor: