polityczna władza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczna Władza

Definicja Władza Polityczna: umiejętność do podejmowania i egzekwowania decyzji z wyjątkiem woli ludzi, których ona dotyczy przez sposobność wykorzystania specjalnych środków, zwł. przemocy. W.p. znaczy zatem sposobność kształtowania zbiorowych zachowań ludzi w taki sposób, by postępowali oni w sposób oczekiwany i pożądany z punktu widzenia podmiotów dysponujących władzą. W najwyższym stopniu znaczną w.p., mającą najszersze kompetencje jest władza krajów. sprawowana poprzez szczególny aparat (wojsko, policja, sądy, prokuratura), który dysponuje środkami oddziaływania, takimi jak na przykład: przymus fizyczny, użytkowany w przypadkach zagrożenia albo łamania prawa; bodźce materialne i moralne, w formie nagród i kar; kontrola przez wykorzystywanie nadzoru nad instytucjami
i organizacjami działającymi w kraju; mobilizacja (powoływanie do wojska). W.p. oparta na autorytecie i kompetencji odbierana jest poprzez ludzi jako uprawniona do wydawania i egzekwowania decyzji ( legitymizacja władzy). Z kolei, gdy w.p. opiera się wyłącznie na represji i przemocy, decyzje wprawdzie są respektowane, lecz tylko dlatego, Iż stoi za nią siła

Czym jest władza polityczna znaczenie w Słownik W .

Co znaczy Wielka Brytania:
Porównanie Królestwo Ogromnej Brytanii i Irlandii Płn. (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kraj w Europie Zach., położone na wyspach na Atlantyku, pow. 244 870 km2, ludność 58 mln, (w tym 80 władza polityczna co znaczy.
Krzyżówka Watergate:
Dlaczego najgłośniejszych skandali polit. w Stanach Zjedn., w latach 1972-74. Związany był z włamaniem się do siedziby Partii Demokratycznej w Waszyngtonie, mieszczącej się w budynku zwanym Watergate i władza polityczna krzyżówka.
Co to jest Władza Wykonawcza:
Jak lepiej polegająca na wykonywaniu zadań krajów. obejmujących funkcje administrowania (realizacja ustaw) i inicjowania polityki państwa, które określone są poprzez władzę ustawodawczą. W najwyższym stopniu władza polityczna co to jest.
Słownik Wynik Finansowy:
Kiedy różnica między przychodem a kosztami związanymi z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Jeśli przychód jest większy od wydatków, to spółka ma zysk, w odwrotnym wypadku ponosi stratę władza polityczna słownik.
  • Dodano:
  • Autor: