brytania wielka co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Brytania Wielka

Definicja Wielka Brytania: Zjednoczone Królestwo Ogromnej Brytanii i Irlandii Płn. (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kraj w Europie Zach., położone na wyspach na Atlantyku, pow. 244 870 km2, ludność 58 mln, (w tym 80% Anglików, 9% Szkotów, 5% Walijczyków i 3% Irlandczyków z Północy, 2,5 mln cudzoziemców, z czego 2/3 to Irlandczycy; 5,5 mln grupę obywateli stanowią tak zwany "nie-biali" (Hindusi, Pakistańczycy, Chińczycy). WB jest monarchią konstyt., dziedziczną. WB po latach imperialnej świetności przestała odgrywać rolę najmocniejszego mocarstwa wspólnie z końcem II wojny świat. Złożyło się na to wyczerpanie w obu wojnach, strata kolonii, lecz także trudności wewn., gosp. i narodowościowe powiązane z irlandzkim problemem. Kryzys ekon. został przełamany za premierostwa M. Thatcher. Korzystne parametry utrzymały się w latach 90.
i WB pod rządami nowego gabinetu Partii Pracy T. Blaira zaczęła powracać do znaczącej pozycji. Doszło także do pierwszych pozytywnych sygnałów co do Irlandii Płn. (1997/98). Równocześnie wzmogły się dyskusje na temat reformy mechanizmu adm. i polit. państwie. Podważane jest istnienie monarchii, lecz także jedności państwa. Szkoci i Walijczycy oczekują rosnącej autonomii, na co wyrażono zgodę w 1997, może to oznaczać drogę ku federacji, aby zapobiec separatyzmowi i secesji. Polityka zagr. WB opierała się po II wojnie na szablonowych bliskich więziach ze Stanami Zjednoczonymi, państwami Commonwealth, zachowaniu maksymalnie niezależnej pozycji. Była członkiem założycielem ONZ i NATO i EFTA, którą traktowała jako alternatywę dla EWG. Od 1973 została członkiem Wspólnot Europejskich, z tym, że sceptycznie odnosi się do idei przekształcania ich w strukturę ponadpaństwową. Podjęła decyzję
o pozostaniu poza unią walutową, krytycznie odnosi się do Unii Politycznej, nie uczestniczy w Układzie
z Schengen, podpisanie Traktatu z Maastricht uzależniła od zgody na jej ograniczony udział w unii gosp. i polityce społ. Następne rządy podtrzymują taką linię, aczkolwiek w polityce Blaira jest widoczne większe zainteresowanie współdziałaniem z resztą krajów kontynentu. Zobacz także Ogromnej Brytanii mechanizm polityczny

Czym jest Wielka Brytania znaczenie w Słownik W .

Co znaczy Wojewoda:
Porównanie początkowo (XI-XIII w.) najwyższy urzędnik książęcy, potem (do rozbiorów) najwyższy w hierarchii urzędnik ziemski; 2. w momencie międzywojennym i w latach 1944-50 - organ adm. krajów. w woj.; 1950 wielka brytania co znaczy.
Krzyżówka Własność:
Dlaczego korzystania z rzeczy (używania, czerpania z nich korzyści) i rozporządzania nimi (na przykład sprzedaży, darowizny). W zależności od tego, kto takie prawo posiada, możemy mówić o własności prywatnej wielka brytania krzyżówka.
Co to jest Wałęsa Lech:
Jak lepiej związkowy, od 1967 pracownik Stoczni Gdańskiej, XII 1970 jeden z przywódców protestów robotn., członek Komitetu Strajkowego; od 1978 jeden ze współzałożycieli Wolnych Związków Zawod. Wybrzeża; VIII wielka brytania co to jest.
Słownik Większość Głosów:
Kiedy decyzji poprzez organy kolegialne, polegająca na tym, Iż dla prawomocności zaproponowanych rozstrzygnięć wymagany jest udział w tym akcie określonej, minimalnej liczby osób (na przykład 1/2, 2/3 wielka brytania słownik.
  • Dodano:
  • Autor: