weksel co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Weksel

Definicja Weksel: dokument, który stanowi zobowiązanie do bezwarunkowego zapłacenia poprzez jego wystawcę albo ewentualnie osobę poprzez niego wskazaną sumy pieniężnej określonej na w. w ustalonym terminie i miejscu. Wyróżniamy w.: swoje, których wystawca zobowiązuje się do zapłacenia sumy określonej na nim innej osobie i w. ciągnione (trasowane), których wystawca (trasant) zleca innej osobie (trasatowi) zapłacenie określonej sumy na rzecz osoby trzeciej (remitenta). Trasat przejmuje wymóg spłaty sumy wekslowej po dokonaniu potwierdzenia w formie podpisu na w. W. może być przekazywany innej osobie, która przejmuje prawa powiązane z jego posiadaniem (chyba Iż jest na nim zakaz takiego przekazania). Jeśli zostaje on odstąpiony innej osobie za gotówkę, to mówimy o operacji dyskonta. Czynność przeniesienia praw własności w. nazywana jest indosem. Opłata w. może zostać zabezpieczona poręczeniem (w tym wypadku zwany awalem) co do całości albo części sumy wekslowej

Czym jest weksel znaczenie w Słownik W .