wartość co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wartość

Definicja Wartość: 1. w filozofii, termin oznaczający to wszystko co jest cenne, godne pożądania, co stanowi cel ludzkich pragnień. Subiektywnie - w. jest wszystko to, co zaspokaja, pośrednio albo bezpośrednio indywidualne potrzeby jednostki. W. może być element (na przykład dom, dorobek) albo zdarzenie (na przykład ideologii, przyjaźni, miłości), ma ona tym większe znaczenie im bardziej jej pragniemy. Obiektywnie - cechę w. ma każdy element albo zdarzenie z wyjątkiem jego subiektywnej (indywidualnej) oceny poprzez określoną jednostkę (podmiot). W znaczeniu moralnym w. to jest, co dostarcza wzorów każdemu ludzkiemu postępowaniu. W. pozostają
w ścisłym związku ze społeczeństwem i jego kulturą, w ramach której mechanizm w., kryteria i ich hierarchia nabierają cech obiektywnych, jest to zyskują walor powszechnie uznawany w danej zbiorowości. Problemem w. zajmuje się aksjologia; 2. w ekonomii - ucieleśniony
w usłudze dobru albo innej rzeczy (na przykład wynagrodzenie) nakład pracy niezbędny do jej wykonania albo zdobycia. Przeważnie wyrażona w pieniądzu jako ogólnie przyjętym mierniku albo w innym dobru albo usłudze (mówimy wtedy o wartości wymiennej)

Czym jest wartość znaczenie w Słownik W .

Co znaczy Warszawska Giełda Papierów Wartościowych:
Porównanie założona poprzez Skarb Państwa w 1991. Jej akcjonariuszami mogą być banki, domy maklerskie, Skarb Państwa, fundusze powiernicze, zakłady ubezpieczeń i emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do wartość co znaczy.
Krzyżówka Więźniowie Sumienia:
Dlaczego użytkowane poprzez organizacje chroniące praw człowieka we współcz. świecie wobec tych wszystkich osób, które cierpią prześladowania, są więzione za poglądy polit. Między innymi zadaniem jednej z w wartość krzyżówka.
Co to jest Wysoki Komisarz Do Spraw Mniejszości Narodowych:
Jak lepiej powołany na szczycie w Helsinkach w 1992 wskutek narastających konfliktów etnicznych w Europie z początkiem lat 90. Stanowi instrument zapobiegania konfliktom w jak najwcześniejszym stadium. WK do wartość co to jest.
Słownik Własność:
Kiedy korzystania z rzeczy (używania, czerpania z nich korzyści) i rozporządzania nimi (na przykład sprzedaży, darowizny). W zależności od tego, kto takie prawo posiada, możemy mówić o własności prywatnej wartość słownik.
  • Dodano:
  • Autor: