separatum votum co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Separatum Votum

Definicja Votum Separatum: wniosek uczestnika konferencje, który jest odmienny od uchwały większości. W sądownictwie - wniosek składany poprzez członka kompletu orzekającego (sędziego albo ławnika), który w trakcie głosowania nad mającym zapaść orzeczeniem nie godzi się ze zdaniem większości. Przegłosowany sędzia (ławnik), przy podpisywaniu sentencji orzeczenia zaznacza, Iż składa v.s. co do winy albo kary, jak i co do samego uzasadnienia

Czym jest votum separatum znaczenie w Słownik V .