utylitaryzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Utylitaryzm

Definicja Utylitaryzm: 1. postawa moralna bądź doktryna rozpowszechniona na przełomie XVIII i XIX w. głosząca, Iż głównym celem moralnym postępowania ludzi powinna być jego użyteczność dla jednostki albo społ. U. zakłada także, Iż dążenie do dobra własnego sprzyja pomnożeniu dobra społ. Przedstawicielem u. był między innymi
J. Bentham (1748-1832). Uważał on, że dobrem to jest, co daje szczęście, a jedynym motywem działań człowieka jest korzyść osobista, dlatego należy tak postępować, by zmaksymalizować przyjemność
i zredukować cierpienie. Zasadę użyteczności (szczęścia) rozciągał również na sferę życia społ. Wg niego kraj powinno dbać o szczęście ludzi przez tworzenie takiego ustawodawstwa, które zapewni obywatelom równość, bezpieczeństwo i nieskrępowane posiadanie własności. Za współcz. postać u. uważane jest pragmatyzm; 2. w znaczeniu ogólnym u. to dążenie do osiągnięcia korzyści praktycznych

Czym jest utylitaryzm znaczenie w Słownik U .