unia zachodnioeuropejska co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Zachodnioeuropejska Unia

Definicja Unia Zachodnioeuropejska: organizacja utworzona opierając się na zmodyfikowanego poprzez Układy paryskie w 1954, Traktatu Brukselskiego z 17 III 1948 o współpracy ekon., społ., kult. i wspólnej samoobronie. Do pierwszych członków: Belgii, Holandii, Francji, Luksemburga i W. Brytanii dołączyły w 1955 RFN i Włochy, w 1990 - Hiszpania i Portugalia, 1991 - Grecja. Członkami stowarzyszonymi są Turcja, Norwegia i Islandia, a obserwatorami - Austria, Dania, Finlandia, Irlandia i Szwecja. W 1994 państwa Europy Środkowej i Wschodniej uzyskały status stowarzyszonego partnera. Stworzenie UZE było wynikiem nieudanej próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Lecz i ta organizacja nie zaczęła pełnić samodzielnej roli obronnej. Jej wojsk. kompetencje zostały powierzone NATO. Znaczenie UZE uległo zmianie w latach 90. w związku
z Traktatem z Maastricht i pojawieniem się możliwości wycofania wojsk amer. z Europy. Państwami inicjującymi nowy kierunek stała się Francja i Niemcy postulujące utworzenie euro. korpusu podlegającego UZE, aczkolwiek także możliwego do zastosowania poprzez NATO. Zintensyfikowano badania kosmiczne i nad satelitarnym systemem obronnym. Traktat z Maastricht włączył UZE w mechanizm Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa z zadaniem realizacji celów wykorzystywanych obronności UE. Porada UE
w porozumieniu z instytucjami UZE może podejmować decyzje o wspólnych akcjach. Jednak Narada Międzyrządowa i ostateczny kształt Traktatu Amsterdamskiego wykazały, że członkowie UE mają inne wizje roli UZE i jej przyszłość jest ciągle niewiadoma. Może stać się po włączeniu do UE jej zbrojnym ramieniem, możliwe jest także jej rozwiązanie w 2004, odpowiednio z literą zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego, który przewidział jej istnienie na 50 lat

Czym jest Unia Zachodnioeuropejska znaczenie w Słownik U .