unia polityczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczna Unia

Definicja Unia Polityczna: ustanowiona Traktatem z Maastricht, jako cel w rozwoju UE. Obejmuje Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, Wymiar Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych i powiększenie uprawnień wspólnotowych instytucji,
w tym Parlamentu Europejskiego,
w dziedzinie wpływania na różne dziedziny życia społ.-polit. Jej rozwinięcie miało nastąpić w czasie Konferencji Międzyrządowej i zostać zapisane w traktacie modyfikującym określenia z Maastricht. Chociaż tworzenie Unii Politycznej budzi nadal tak spore kontrowersje, że Traktat z Amsterdamu nie naniósł w tej sferze ważnych zmian

Czym jest Unia Polityczna znaczenie w Słownik U .