unia gospodarcza walutowa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Unia Gospodarcza i Walutowa

Definicja Unia Gospodarcza I Walutowa: ugrupowanie integr., którego utworzenie pośród państw UE zakłada Traktat
z Maastricht. Stworzenie UGiW ma się odbyć w trzech etapach. Pierwszy faza trwał od 1 VII 1990 do 31 XII 1993, jego celem było powstanie wspólnego obszaru finansowego, gdzie zniesione zostałyby wszelakie bariery w przepływie
kapitału, a ponadto państwa członkowskie wzmacniały koordynację polityki gosp. Drugi faza (rozpoczęty 1 I 1994) to moment budowy instytucji niezbędnych do funkcjonowania unii walutowej, główną z nich jest Europejski Instytut Walutowy, stanowiący zalążek przyszłego Europejskiego Banku Centralnego. Także w tym etapie Komisja Europejska otrzymuje mandat sprawowania stałego nadzoru nad sytuacją w dziedzinie deficytów budżetowych i długów publicznych państw członkowskich. Faza ten jest także decyzyjny, jeżeli chodzi o kwalifikację państw członkowskich
w trzecim, głównym etapie integracji. Warunki przystąpienia do ostatniego etapu UGiW określone zostały w tak zwany kryteriach konwergencji, a dotyczą stabilności cenowej, deficytu budżetowego, długu publicznego, stóp procentowych i udziału w mechanizmie kursowym Europejskiego Mechanizmu Monetarnego. Ostatni faza to okres stopniowego wprowadzania wspólnej waluty EURO. Przejście do trzeciego etapu UGiW znaczy również przekazanie poprzez państwa członkowskie kompetencji związanych z polityką pieniężną niezależnemu od rządów i instytucji Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych

Czym jest Unia Gospodarcza i Walutowa znaczenie w Słownik U .