unia europejska co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejska Unia

Definicja Unia Europejska: nazwa określająca nowy faza w rozwoju struktur integracji zachodnioeur. Jej koncepcja pojawiła się w Deklaracji końcowej szczytu euro.
w X 1972 i pozostawała celem w procesie integracji Wspólnot Europejskich. Ustanowił ją Traktat z Maastricht stwierdzając, że jest ona oparta na Wspólnotach Europejskich, uzupełniona o polityki i formy współpracy powołane w tymże traktacie, a zatem, Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa i Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Jej zadaniem jest organizować ścisłą współpracę pomiędzy krajami członkowskimi, rozwijać mechanizm integr. więzi przez usunięcie barier. Wyrazem tego jest dążenie do Unii gospodarczej i walutowej, wprowadzenie obywatelstwa UE, rozszerzanie obszaru, na którym obowiązuje Układ z Schengen. UE stanowi w swym obecnym kształcie nie mający porównania organizm międzynar., będący w procesie stawania się. Dzięki mechanizmom umożliwiającym tworzenie prawa unijnego (wspólnotowego) zarysowane w traktacie ramy mogą się wypełniać tworząc przejrzystą prawnie strukturę czy to nowego typu organizacji międzynarodowej czy federacji krajów. Nareszcie lat 90. jej ludność stanowi 7% ludności świata, udział w świat. produkcji wynosi 23%, co stawia ją na pierwszym miejscu, tak jak i eksport poza jej rynek wewn. stanowiący 19% światowego eksportu. W jej skarbcach znajduje się 32% świat. rezerw walutowych. Zaangażowanie UE w pomoc dla państw rozwijających się Trzeciego Świata sięga 53% świat. kosztów na ten cel

Czym jest Unia Europejska znaczenie w Słownik U .