umowy sprawie kontroli co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy umowy w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia

Definicja Umowy W Sprawie Kontroli Zbrojeń I Rozbrojenia: traktaty i układy wielostronne albo zawarte pomiędzy USA i ZSRR/Rosją wskutek rokowań rozbrojeniowych, mające na celu zahamowanie wyścigu zbrojeń, ograniczenie albo redukcję potencjałów milit. bądź całkowite wyeliminowanie jakiegoś typu czy kategorii broni. Należą do nich: Układ w kwestii Antarktyki (1959), Układ o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej łącznie
z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (1967); Układ o zakazie broni jądrowej w Ameryce Łacińskiej (1967); Układ o nieproliferacji broni jądrowej (1968); Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów i w jego podłożu (1971); Układ o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia broni bakteriologicznej i toksycznej i ich zniszczenia (1972); Układ o zakazie wykorzystywania technik oddziaływania na środowisko naturalne w celach wojskowych albo innych wrogich celach (1977); Układ o zakazie albo ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące cierpienia albo mające niekontrolowane konsekwencje (1981); Układ ustanawiający strefę wolną od broni jądrowej na południowo-wschodnim Pacyfiku (1985); Układ o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie - CFE (1990); Układ otwartego nieba (1992); Układ w kwestii stanu osobowego konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie (1992); Układ o zakazie prowadzenia badań, produkcji, gromadzenia i użycia broni chemicznej i jej zniszczenia (1993); Traktat o zakazie prób z bronią jądrową (1996). W 1996 zawarto także Porozumienie w kwestii subregionalnej kontroli zbrojeń, tak zwany florenckie, wzorowane na CFE, a odnoszące się jedynie do terenu byłej Jugosławii. Umowy pomiędzy supermocarstwami to: Czasowe porozumienie o niektórych środkach w dziedzinie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych SALT I (1972); Układ o ograniczeniu mechanizmów obrony przeciwrakietowej - ABM (1972); Układ o ograniczeniu podziemnych doświadczeń z bronią jądrową (1974); Układ o podziemnych doświadczeniach jądrowych w celach pokojowych (1976), Układ o ograniczeniu strategicznych zbrojeń ofensywnych - SALT II (1979); Układ o likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu - INF (1987); Układ o redukcji i ograniczeniu strategicznych zbrojeń ofensywnych Początek I (1991); Układ o dalszej redukcji i ograniczeniu strategicznych zbrojeń ofensywnych Początek II (1993)

Czym jest umowy w sprawie kontroli znaczenie w Słownik U .