umowa społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczna Umowa

Definicja Umowa Społeczna: teoria występująca w doktrynach prawa natury, mająca wyjaśnić stworzenie społeczeństwa
i państwa; szczególne znaczenie uzyskała w momencie Oświecenia, zrywała
z szukaniem uzasadnienia dla władzy państwowej w racjach teologicznych (na przykład z woli Boga). Z różnorodnie ujmowanych przyczyn (zagwarantowanie praw naturalnych, zapewnienie bezpieczeństwa czy w konsekwencji wrodzonego instynktu społ.),
ludzie porzucają swój stan natury i przechodzą do stanu opartego na u.s. W przekonaniu jednej wersji u.s. polegała na dobrowolnym porozumieniu się żyjących poprzednio w stanie natury wszystkich ludzi,
wskutek którego powstało społ. i kraj. Natomiast inna koncepcja głosi, Iż były 2 umowy: pierwsza, pomiędzy jednostkami, doprowadziła do stworzenia społ. i druga, pomiędzy społ. a władcą, wynikiem której było powołanie państwa. Teoria u.s. wyjaśniała, jak doszło do stworzenia społ. i wskazywała, Iż kraj i władza krajów. wyłoniły się z woli zbiorowości, która podjęła decyzję u.s. (kontraktu) z rządzącym i zrzekła się na jego rzecz części swej niezależności dla dobra wspólnego. Z koncepcji u.s. zrodziła się idea suwerenności ludu (narodu). Teoria u.s. była poprzez jej autorów uważana normalnie za pewną konstrukcję intelektualną, nie zaś opis rzeczywistych mechanizmów hist. Jej przedstawicielami byli między innymi H. Grotius, T. Hobbes,
J. Locke, J.J. Rousseau

Czym jest umowa społeczna znaczenie w Słownik U .