ukraina co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ukraina

Definicja Ukraina: Republika Ukraińska (Ukrainska Respublika), kraj w Europie Wsch., jedna z byłych republik ZSRR, pow. 603 700 km2, ludność 52 mln, w tym 22% mniejszość ros., stolica Kijów, republika parlamentarna, na czele państwa stoi prez., mający znaczące uprawnienia wykonawcze - między innymi mianuje premiera. Niepodległość ogłosiła w 1991, realizując w ten sposób długoletnie dążenia narodowościowe, dotychczas podporządkowanych dominacji pol., ros., austr.-węg., radz. Po II wojnie świat. prawie całość nar. ukraińskiego znalazła się w ramach ZSRR, a rozległość i potencjał gosp. rep. decydowały o jej uprzywilejowanej roli
w ramach imperium. Była ona także, w okolicy Białorusi, członkiem założycielem ONZ, z wyjątkiem ZSRR. Po uzyskaniu suwerenności, aczkolwiek inicjowała stworzenie Wspólnoty Niepodległych Krajów zdecydowała się zachowywać spory stopień niezależności od Rosji. Pierwsze lata były zdominowane poprzez kontrowersje wokół przynależności Republiki Krymskiej i położenia mniejszości ros. U. zachowała dobre relacje
z Rosją, wykazując równocześnie zainteresowanie zacieśnianiem związków ze swymi zach. sąsiadami - Polską, i dalej Europą Zach. i jej strukturami integr. Dokonała w latach 90. pełnego rozbrojenia w dziedzinie broni jądrowej - pozostałości po ZSRR. Najpoważniejszym wewn. problemem jest podniesienie gospodarki. U. dysponuje ogromnymi możliwościami w tej dziedzinie, jednak brak radykalnych reform zahamował mechanizm przemian ekon. (niekorzystny wzrost PKB - 10%, inflacja powyżej 80% w skali rocznej - 1996). Prognozy na 1998 wskazywały szansę na 1% przyrost PKB. Sytuację komplikuje niestabilna scena polit., radykalizująca się po lewej i prawej stronie. Wybory parlamentarne w III 1998 przyniosły efekt komunistom

Czym jest Ukraina znaczenie w Słownik U .