układy europejskie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejskie Układy

Definicja Układy Europejskie: umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi, zawierane od 1991 z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Mają umożliwić tym krajom uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Przewidują między innymi utworzenie strefy wolnego handlu dla produktów przemysłowych w momencie 10 lat, usuwają ograniczenia w zamianie towarowej szybciej ze strony UE niż państw partnerskich, tworzą podstawy pomocy finansowej i techn. w ramach funduszu Phare. Układy te zawarło 10 krajów regionu: Polska i Węgry (1991), Bułgaria, Rumunia (1992), Czechy, Słowacja (1993), Litwa, Estonia, Łotwa (1995), Słowenia (1996). Stanowiły wstępny krok do złożenia wniosków o pełne członkostwo poprzez te państwa

Czym jest Układy Europejskie znaczenie w Słownik U .