układ schengen co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Schengen Z Układ

Definicja Układ Z Schengen: konwencja z 1985 w Schengen na terenie Luksemburga podpisana poprzez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg i RFN, weszła w życie w 1995. Mówi ona o zniesieniu kontroli na granicach, jednolitej polityce wizowej i azylowej, ustanowieniu ścisłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa (handel narkotykami, dochodzenia policyjne) pomiędzy krajami-sygnatariuszami. Stanowi zatem próbę realizacji unii politycznej zapoczątkowanej przez Traktat z Maastricht. Środkami bezpieczeństwa wprowadzanymi z racji na swobodę poruszania się obywateli są: wspólny zautomatyzowany mechanizm ścigania oparty na wspólnym systemie informacyjnym z bazą danych w Strasburgu, intensywne i jednolite kontrole na wszystkich przejściach zewn. ekipy Schengen, a także Wspólnoty Europejskiej, wzmocniona współpraca policji na obszarze wewn., zobowiązanie do przekazywania wszystkich informacji mogących mieć znaczenie dla obrony przed zagrożeniem innego państwa, intensywne pokonywanie narkomanii i związanej z nią przestępczości, harmonizacja prawa posiadania broni w krajach członkowskich. Poza Układem pozostaje (1998) W. Brytania i Irlandia

Czym jest Układ z Schengen znaczenie w Słownik U .