układ dayton co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Dayton Z Układ

Definicja Układ Z Dayton: porozumienie pokojowe zawarte w 1995 poprzez Serbię, Bośnię i Chorwację pod naciskiem USA, mające na celu zakończenie jugosłowiańskiej wojny. Na jego mocy powołano międzynar. siły zbrojne IFOR, liczące 60 tys. żołnierzy, rozdzielające walczące strony i umożliwiające stabilizację regionu i zabezpieczające terytorialne uzgodnienia z Dayton. Chorwacja odzyskała w 1996 wsch. Slawonię, jednak najistotniejsze decyzje dot. utworzenia nowego państwa Bośni i Hercegowiny, będącego luźną konfederacją Serbów (49%) z federacją Muzułmanów i Chorwatów (51%), ze szczątkowym wspólnym rządem, dwoma korytarzami łączącymi obie połówki republiki, z Mostarem podzielonym do chwili wyborów na część chorwacką i muzułmańską (mimo sukcesu Muzułmanów w wyborach Mostar jest daleki od prawdziwej jednolitości). Sarajewo pozostało niepodzielne, lecz złożone z 9 autonomicznych dzielnic, ze wspólną poradą miejską i rotacyjnym merem. Przeprowadzone 14 IX 1996 wybory w regionie całego państwie, aczkolwiek zamknęły formalnie mechanizm budowy nowego państwa, nie skończyły konfliktu. Gospodarka zaczęła funkcjonować, część uchodźców wróciła do domu, pod naciskiem krajów Zachodu powstały jednolite przedstawicielstwa dypl. rep., lecz naprawdę żadna z sił polit. reprezentujących trzy ekipy narodowościowe nie jest zadowolona z postanowień Układu. Dążenia separatystyczne Chorwatów i Serbów są wyraźne, mniejszości nar. tak traktowane, że dochodzi do ich masowej migracji na tereny zamieszkiwane poprzez odpowiadającą im przewarzająca część. Pokój jest utrzymywany poprzez stacjonujące międzynar. siły (SFOR), milit.-polit. autorytet NATO

Czym jest Układ z Dayton znaczenie w Słownik U .