warszawski układ co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Warszawski Układ

Definicja Układ Warszawski: organizacja wojsk.-polit., w 1955 w Warszawie poprzez ZSRR i państwa bloku radz. - Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę, Rumunię i Węgry, na mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej. Układ miał charakter regionalny, otwarty dla innych krajów. Powstał odpowiadając na przyjęcie RFN do NATO. Był dodatkowym faktorem utrzymywania wpływów ZSRR na politykę krajów bloku socjalist. Temu służyło wkroczenie wojsk UW do Czechosłowacji w 1968. Wówczas także Albania opuściła sojusz. Pierestrojka w ZSRR, transformacja ustrojowa w Europie Środkowej i Wschodniej, dążenia krajów tego regionu do struktur zachodnioeuropejskich zadecydowały
o rozwiązaniu struktur wojsk. UW w 1991. Wojska radz. opuściły terytoria Czechosłowacji, Polski, NRD i Węgier

Czym jest Układ Warszawski znaczenie w Słownik U .