układ ogólny cłach handlu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Układ ogólny o cłach i handlu

Definicja Układ Ogólny O Cłach I Handlu: umowa międzynar. z 1947, mająca na celu liberalizację handlu międzynar. przez obniżanie ceł i znoszenie innych przeszkód handlowych i wyeliminowanie dyskryminacji w tym handlu. Ma to zapewnić stabilne podstawy rozwoju handlu świat. i wzrostu gospodarczego, a poprzez to sprzyjać zarówno podniesieniu dobrobytu poszczególnych państw, jak i pełnemu użyciu zasobów światowych. Zakres działalności GATT ulegał ewolucji. Początkowo międzynar. negocjacje dotyczyły redukcji i konsolidacji ceł, w późniejszym okresie rokowania objęły także sprawy łagodzenia protekcji pozataryfowej i szczególne uregulowania w wybranych branżach towarowych (tekstyliach i odzieży, artykułach rolnych), a również regulacje dot. nowych dziedzin międzynar. stosunków ekon., takich jak: międzynar. obroty usługowe, handlowe aspekty praw własności intelektualnej czy handlowe aspekty inwestycji zagr. Wymóg niedyskryminacji i równości traktowania znalazł własne odzwierciedlenie w przyznaniu sobie poprzez państwa członkowskie (już powyżej 130 krajów) klauzuli największego uprzywilejowania. Ponadto do zasad GATT należy wzajemność ustępstw i korzyści i uznanie taryf celnych i innych opłat o podobnym charakterze za jedynie dozwolone narzędzia polityki handlowej. Kluczowym instrumentem liberalizacji handlu międzynarodowego prowadzonego poprzez GATT stały się organizowane co pewien czas wielokrotne negocjacje handlowe zwane rundami. Ostatnia, ósma Runda Urugwajska GATT trwała 8 lat (1986-94). Głównymi uzgodnieniami były: obniżka ceł na artykuły przemysłowe i uporządkowanie handlu artykułami rolnymi poprzez wyeliminowanie pozacelnych środków ochrony. Ponadto uregulowano problem stosowania procedur antydumpingowych ( dumping)
i barier techn., wzmocniono ochrone tak zwany własności intelektualnej i podpisano osobne porozumienie o międzynar. handlu usługami. Aktualnie sukcesorem GATT stała się Światowa Organizacja Handlu

Czym jest Układ ogólny o cłach i handlu znaczenie w Słownik U .