układ ograniczeniu systemów co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej ABM

Definicja Układ O Ograniczeniu Systemów Obrony Przeciwrakietowej Abm: umowa międzynar. pomiędzy USA i ZSRR zawarta w Moskwie w 1972, zobowiązująca strony do ograniczenia defensywnych i ofensywnych mechanizmów broni strategicznej ABM (Anti-Ballistic Missile - międzykontynentalna rakieta balistyczna ziemia-powietrze przydzielona do niszczenia
w locie innych rakiet balistycznych wspólnie z zespołem ich wykrywania, obliczania trajektorii lotu). Oba państwa uzgodniły,
że wolno im zachować ten mechanizm obrony tylko wokół dwóch rejonów w regionie każdego z nich, nie przekraczając przy tym 200 wyrzutni i 200 antyrakiet dla każdej strony. Oprócz tego zobowiązano się nie prowadzić dalszych prac nad ABM, nie doskonalić tego rodzaju broni i nie rozprzestrzeniać poza swoje państwa tej technologii. W 1974 nowa umowa ograniczyła do 100 wyrzutni i tylko jednego rejonu w każdym kraju. Lata 80. nie sprzyjały postępowi procesu rozbrojenia, a raczej wzajemnym oskarżeniom o łamanie dotychczasowych uzgodnień (na przykład gwiezdne wojny). Dalsze modyfikacje nastąpiły w 1996, na ich mocy ograniczono budowę nowych antyrakiet poprzez USA, doprecyzowano, że układ ABM dot. tylko tych mechanizmów, które są zdolne wychwytywać rakiety lecące z prędkością większą niż 5 km/sek

Czym jest Układ o ograniczeniu systemów znaczenie w Słownik U .