układ nieproliferacji broni co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Układ o nieproliferacji broni jądrowej

Definicja Układ O Nieproliferacji Broni Jądrowej: umowa międzynar. podpisana w 1968 w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie. W 1992 do układu przystąpiła jeszcze Francja i Chiny, w 1993 - Białoruś i Kazachstan, w 1994 - Ukraina. Strony zobowiązały się do nierozprzestrzeniana pośrednio albo bezpośrednio broni jądrowej albo innych jądrowych urządzeń wybuchowych i utrzymania kontroli nad nimi, do nieokazywania pomocy, zachęty, wsparcia innym państwom w uzyskiwaniu dostępu do tego rodzaju broni albo urządzeń. Wobec krajów nie dysponujących bronią wprowadzono zakaz jej produkowania, uzyskiwania inną drogą, korzystania z pomocy krajów atomowych. Z kolei zachowywały one prawo do rozwoju badań nad pokojowym wykorzystywaniem energii atomowej, niezależnie od prawa przeprowadzania próbnych wybuchów. Układ wprowadzał także zasady kontroli zobowiązań przyjętych poprzez państwa nie dysponujące bronią jądrową
w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. U. o n.b.j. wszedł
w życie w 1970 i miał obowiązywać 25 lat. W 1995 został przedłużony poprzez przedstawicieli 178 krajów bezterminowo i bezwarunkowo. Wówczas także państwa posiadające broń jądrową zadeklarowały gotowość przygotowania i podpisania Traktatu o zakazie prób z bronią jądrową

Czym jest Układ o nieproliferacji broni znaczenie w Słownik U .