uchwała co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Uchwała

Definicja Uchwała: słowo woli jakiegoś organu kolegialnego (na przykład Sejmu, organizacji społ. albo polit.). U. może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie bądź nominacyjny, gdy powierza się komuś jakąś funkcję. Treścią u. mogą być także akty normatywne stanowione w RP poprzez na przykład Sejm, Senat, rząd albo organy samorządu terytorialnego. U. jest zarówno ustawa, jak i rozporządzenie Porady Ministrów czy Krajowej Porady Radiofonii i Telewizji. U. podzielone są na wykonawcze tzn. wydane opierając się na i w celu wykonania ustaw i samoistne, wydane opierając się na konstytucji (na przykład Regulamin Sejmu, Senatu). Do podjęcia u. wymagane jest normalnie kworum i odpowiednia przewarzająca część głosów

Czym jest uchwała znaczenie w Słownik U .