ubezpieczenie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ubezpieczenie

Definicja Ubezpieczenie: zapewnienie pokrycia strat związanych ze szkodami stworzonymi w dobrach albo wskutek różnych sytuacji, gdzie poszkodowana została jakaś osoba. Odszkodowanie wypłacane jest z funduszu, który tworzą składki ubezpieczeniowe wpłacane poprzez osoby zagrożone wydarzeniami losowymi. Ogólnie u. dzielimy na obligatoryjne, (na przykład ubezpieczenia socjalne albo u. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów) i nieobowiązkowe, mogące obejmować w zasadzie każde ryzyko powiązane ze wszystkimi dziedzinami życia. W zależności od ryzyka wystąpienia danego przypadku i jego specyfiki spółki ubezpieczeniowe ustalają wysokość składki. Bardzo popularną metodą tak zwany u. na życie albo dożycie określonego wieku. Bazuje ono na tym, Iż ubezpieczający się wpłaca składki poprzez kilkadziesiąt lat, a w sytuacji jego Zgonu cała stawka u. wspólnie z odsetkami zostaje przekazana osobom wskazanym albo w sytuacji, gdy osoba ta dożyje ustalonego wieku, bądź moment umowy ubezpieczeniowej się skończy (zazwyczaj 10, 20 albo 30 lat), to należna stawka zostaje mu przekazana jednokrotnie bądź
w ratach jako rodzaj emerytury. Zobacz także fundusze emerytalne

Czym jest ubezpieczenie znaczenie w Słownik U .