trockizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Trockizm

Definicja Trockizm: jeden z ultralewicowych kierunków w ruchu komunist. (w okolicy maoizmu) oparty na ideol., społ.-polit. poglądach L. Trockiego, kontynuowany poprzez jego zwolenników skupionych w założonej w 1938 IV Międzynarodówce. T. powstał na przełomie lat 20. i 30. XX w. w ros. partii komunist. i międzynar. ruchu komunist. Fundamentalne założenie t. oparte jest na koncepcji rewolucji, nazwanej teorią permanentnej rewolucji. Wg niej zwycięstwo rewolucji w jednym państwie jest niemożliwe, dlatego celem komunistów powinno być przeniesienie jej na wszystkie państwa kapit. Z doktryny tej wynika koncepcja tak zwany eksportu rewolucji, polegająca na międzynar. aktywności działaczy rewol. W jej ujęciu partia jest świadomą elitą, która przewodzi masom w walce rewol. T. jest przeciwny sojuszowi robot.-chłopskiemu jako rozwiązaniu wyjątkowo szkodliwemu dla idei rewolucji. T. proponuje swoistą koncepcję gospodarowania. Społ. ma zostać kompletnie pozbawione własności tak indywidualnej, jak i zespołowej. Wszystkimi dobrami w kraju zarządzać ma państwowo-partyjna elita. Mechanizmem zabezpieczającym przed wynaturzeniem i zbiurokratyzowaniem tego aparatu ma być stała rotacja funkcji. W sprawie funkcjonowania partii t. dopuszczał walkę frakcyjną w jej łonie jako obiekt wewnątrzpartyjnej demokracji. Istotnym elementem t. była globalna krytyka działalności radz. komunistów i jej wodza J. Stalina. Idee t. znalazły znaczący oddźwięk zwł. w Ameryce Łacińskiej. Po II wojnie świat. t. pojawił się w programach ugrupowań lewackich na Zachodzie, szczególnie
w momencie przetaczającej się w 1968 poprzez USA i Europę Zach. rewolty studenckiej

Czym jest trockizm znaczenie w Słownik T .

Co znaczy Technokratyzm:
Porównanie ustroju społ. postulująca powierzenie władzy znakomitym specjalistom, fachowcom, tak zwany technokratom (ekonomistom, technikom, ekspertom, naukowcom). Kryterium doboru osób do sprawowania funkcji trockizm co znaczy.
Krzyżówka Trasat:
Dlaczego osoba, która ma zapłacić sumę określoną na wekslu trockizm krzyżówka.
Co to jest Teologia Wyzwolenia:
Jak lepiej który pojawił się z początkiem lat 60. XX w. w ramach teologii chrześcijańskiej, raczej latynoamer. Podłożem była przypadek społ. w Ameryce Łacińskiej, obszary niewyobrażalnej nędzy ludności i trockizm co to jest.
Słownik Traktat Paryski:
Kiedy na mocy którego powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (IV 1951). Wszedł w życie VII 1952. Stanowił pierwszy formalny krok do integracji europejskiej trockizm słownik.
  • Dodano:
  • Autor: