transakcja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Transakcja

Definicja Transakcja: całość działań, przez które dana osoba fizyczna albo prawna uczestniczy w życiu gosp., tzn. produkuje i sprzedaje bądź nabywa element transakcji ( dobra i usługi)

Czym jest transakcja znaczenie w Słownik T .