traktat siłach co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Traktat o siłach konwencjonalnych w Europie

Definicja Traktat O Siłach Konwencjonalnych W Europie: porozumienie zawarte pomiędzy krajami NATO
i Układu Warszawskiego w 1990 na spotkaniu KBWE w Paryżu. Zamykał on drugą turę wiedeńskich rokowań rozbrojeniowych. Wszedł w życie
w 1992, a jego sygnatariuszami zostały wszystkie państwa NATO (16) i byłego Układu Warszawskiego wspólnie z wyodrębnionymi z ZSRR nowymi republikami (14). Umowa ustanowiła ograniczenia dot. pięciu rodzajów uzbrojenia - czołgów, opancerzonych wozów bojowych, artylerii, samolotów i śmigłowców bojowych, stwarzając zarazem ścisły nadzór nad jego realizacją. Uznano, że od III 1996 zredukowane do przyjętych pułapów kategorie uzbrojenia będą utrzymywane bezterminowo na wskazanym poziomie. 10 VII 1992 w Helsinkach podpisano porozumienie CFE-1A określające limity
liczebności sił zbrojnych w strefie stosowania Traktatu, mające charakter zobowiązania polit. Zdecydowana przewarzająca część krajów wywiązała się kompletnie z przyjętych zobowiązań w założonym terminie, mechanizm redukcji został przeciągnięty jedynie w kilku postradzieckich rep.
W latach 1996-97 podjęto rozmowy wg projektów opracowanych poprzez strony, między innymi w kwestii dotychczasowej struktury blokowej w pułapach zbrojeń, mechanizmu strefowego ze strefą stabilizacji na terenie krajów Ekipy Wyszehradzkiej, Białorusi, części Ukrainy i obwodu kaliningradzkiego

Czym jest Traktat o siłach znaczenie w Słownik T .