terroryzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Terroryzm

Definicja Terroryzm: definicja niejednoznaczne, bo te same działania mogą być oceniane w zależności od polit.-ideol. nastawienia, jako t. albo jako walka narodowowyzwoleńcza. Dlatego opisuje się t. przez rozliczenie jego charakterystycznych cech: wykorzystywanie siły jako wyłącznej sposoby działania, wytworzenie poczucia zagrożenia w społ., uzyskanie rozgłosu jako cel bezpośredni akcji, spektakularyzm poczynań nastawionych na sukces psych., szczególnie gdy brak kary podrywa autorytet władzy, doprowadzenie do dezorganizacji państwie
i dlatego sprowokowanie powszechnego buntu, który zrealizuje cel strategiczny - przebudowę społ., obalenie mechanizmu. T. nie są zatem akty o charakte-
rze kryminalnym czy guerrilla. Moż-
na wskazać różne nurty terrorystyczne
w zależności od stawianych sobie poprzez nie celów, na przykład anarchistyczny (niem. Frakcja Armii Czerwonej - RAF, włoskie Czerwone Brygady), lewacki o podłożu maoistowskim, trockistowskim (Tupamaros, Świetlisty Szlak w Ameryce Łacińskiej), neofaszystowski (włoski Nowy Ład), prawicowo-totalitarystyczny (tak zwany szwadrony Zgonu w Ameryce Łacińskiej), nacjonalistyczny (grecka Ludowa Walka Rewolucyjna - ELA), separatystycznonarodowy ( IRA, ETA, Front Nar. Kurdystanu), narodowowyzwoleńczy (organizacje tworzące OWP), religijno-nacjonalistyczny (libański Hez-bollah, palestyński Hamas). Nowymi zjawiskami jest ekoterroryzm (Front Wyzwolenia Zwierząt - ALF z Niemiec
i W. Brytanii) i narkoterroryzm. Działania terrorystów w wymiarze liczbowym ofiar nie są znaczne, lecz forma działania, stopień okrucieństwa stanowi czynnik destabilizujący. Fala największego t. szczególnie o charakterze lewicowym przypadła na lata 70. Zobacz także: terroryzm międzynarodowy

Czym jest terroryzm znaczenie w Słownik T .