szczyt janeiro co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Szczyt w Rio de Janeiro

Definicja Szczyt W Rio De Janeiro: nazwa konferencji ONZ "Ekologia i postęp", która odbyła się w 1992. Skończyła się podpisaniem tak zwany Deklaracji z Rio, będącej kodeksem postępowania człowieka wobec środowiska naturalnego. Uchwalono na niej między innymi konwencję o zmianie klimatu, mającą zapobiec efektowi cieplarnianemu, konwencję o biologicznej różnorodności chroniącą florę i faunę (co roku ginie następnych 20 tys. gatunków), deklarację zasad współpracy na rzecz ochrony wszystkich lasów i jeden z głownych aktów - Agendę 21, odnoszący się do wszystkich sfer środowiska i zakresów współpracy, między innymi wzajemnych zobowiązań państw Północy i Południa. Państwa Północy zadeklarowały działania na rzecz redukcji zużycia energii, zanieczyszczeń i odpadów. Południe obiecywało większą ochronę lasów. Północ miała wspomóc państwa Południa w czystym ekol. rozwoju przez dopływ pieniędzy
i nowoczesnych technologii - w tym celu stworzyła podatek (0,7% rocznego dochodu). Jednak już w 1993 został on obniżony do 0,29% i przewarzająca część innych ambitnych założeń Agendy, których realizacja miała nastąpić do 2000, została ograniczona

Czym jest Szczyt w Rio de Janeiro znaczenie w Słownik S .