system zbiorowego co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Bezpieczeństwa Zbiorowego System

Definicja System Zbiorowego Bezpieczeństwa: koncepcja oparcia bezpieczeństwa międzynarodowego na powszechnej organizacji krajów gwarantujących w wielostronnej umowie wzajemną pomoc
w momencie agresji na któreś z nich. Zobowiązują się one do współpracy w celu utrzymania pokoju, zapobieganiu zagrożeniom i usuwaniu ich skutków. Bezpieczeństwo poszczególnych narodów jest utożsamianie z bezpieczeństwem całej ekipy. Próbą wcielenia w życie s.z.b. była Liga Narodów, a aktualnie ONZ. Opiera się on raczej na dobrej woli krajów i jego skuteczność jest niewielka. Został uruchomiony dotąd podwójnie - w czasie koreańskiego konfliktu
i wojny w Zatoce Perskiej

Czym jest system zbiorowego znaczenie w Słownik S .