system wyborczy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborczy System

Definicja System Wyborczy: procedura ustalania wyników wyborów przez przeliczanie liczby oddanych głosów na poszczególne partie (albo kandydatów) w uzyskane poprzez nie mandaty. Odznacza się dwa fundamentalne s.w.: 1. większościowy - mandat zdobywa ten spośród kandydatów, który uzyskał więcej głosów niż inni. Występuje on w formie: a) s.w. większości bezwzględnej, warunkiem wyboru jest otrzymanie poprzez kandydata więcej niż połowy wszystkich istotnych głosów
w okręgu wyborczym; w Polsce obowiązuje w I turze wyborów prez.; b) s.w. większości względnej, mandat otrzymuje ten kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów niż inni (w tym systemie przeprowadzane są wybory do Senatu RP); 2. s.w. proporcjonalny - użytkowany w okręgach wielomandatowych, bazuje na tym, Iż rozdziału mandatów między partie (albo ugrupowania) dokonuje się proporcjonalnie do liczby (odsetka) uzyskanych poprzez nie głosów (na przykład wybory do Sejmu RP). Podział mandatów ustalany jest wg sposoby d'Hondta bądź Sainte-Lague. Wykorzystanie s.w. proporcjonalnego wiąże się regularnie z istnieniem list krajów. i tak zwany progów wyborczych. Zobacz także prawo wyborcze

Czym jest system wyborczy znaczenie w Słownik S .