system ekonomiczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekonomiczny System

Definicja System Ekonomiczny: zespół instytucji i systemów koordynujących
i kontrolujących podejmowanie i realizację decyzji ekon. w danym kraju. Współcz. mechanizmy ekon. różnią się pomiędzy sobą metodą własności czynników produkcji i sposobami, jakimi jest koordynowana i kontrolowana działalność gospodarcza. Wyróżniane są 3 s.e.: gospodarki centralnie planowanej, czysty kapitalizm i mieszany. Pierwszy charakteryzuje się publiczną własnością czynników produkcji i centralnym planowaniem celów ekon. Przedsiębiorstwa należą do państwa i ono decyduje o tym, co ma być wytwarzane, dla kogo, w jakiej ilości i w jaki sposób. Czysty kapitalizm charakteryzuje się prywatną własnością czynników produkcji, a wszelakie decyzje powiązane z działalnością gosp. Oba modele są czysto teoretyczne.
W praktyce współcz. gospodarka jest oparta na trzecim systemie - mieszanym, gdzie decyzje powiązane z produkcją, a również wykorzystaniem i własnością czynników produkcji są podzielone pomiędzy kraj a prywatnych przedsiębiorców

Czym jest system ekonomiczny znaczenie w Słownik S .