symbole państwa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Państwa Symbole

Definicja Symbole Państwa: godło, barwy i hymn krajów. symbolizują suwerenność państwa. W Polsce s.p. są: 1. godło, wizerunek orła białego zwróconego
w prawo ze złotą koroną na głowie,
z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. Heraldyczny symbol orła, jako godło dynastii krajów. pojawił się
w 1 poł. XIII w., za rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa; po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm przyjął go za herb państwa. Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP z 1927; oparty na projekcie prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle
z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym aktualnie; po 1945 orzeł podobny do przedwojennego, ale bez korony (potwierdzony dekretem z 1955); od 1990 orzeł biały z koroną. 2. barwy, kolor biały
i czerwony, wprowadzone po raz pierwszy w 1831 jako barwy krajów. W układzie poziomym barwa biała jest u góry, z kolei w pionowym barwa biała znajduje się z prawej strony barwy czerwonej (dla patrzącego z lewej strony);
3. hymn, pieśń patriotyczna Jeszcze Polska nie zginęła (początkowo "nie umarła") napisana w 1789 poprzez J. Wybickiego; od 1831 hymn nar.; od 1927 pol. hymn państwowy, 1948 zatwierdzony poprzez władze PRL, przyjęty do konstytucji
w 1976. Ochronę prawną s. państwa gwarantuje konstytucja. Warunki używania godła i flagi krajów. i szczegóły dot. hymnu ustala ustawa

Czym jest symbole państwa znaczenie w Słownik S .