syjonizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Syjonizm

Definicja Syjonizm: żyd. ruch, początkowo rel., potem polit. Nazwa pochodzi od wzgórza Syjon w Jerozolimie, gdzie miała znajdować się świątynia Salomona i grób króla Dawida, rządzącego krajem żyd.
w XII-XI w. przed naszą erą Początki polit. ruchu wiąże się z N. Birnbaumem i jego tezą
z 1890, Iż odrodzenie narodowe ludu żyd. może dokonać się na terenie Palestyny. Kluczowym artystą ideologii s. był T. Herzl, autor pracy Kraj żydowskie (1896). Przyrost antysemityzmu z końcem XIX w. stymulował powstawanie organizacji żyd. i przyczynił się do stworzenia Światowej Organizacji Syjonistycznej na kongresie w Bazylei w 1897. Dzięki poparciu mocarstw kolonialnych ruch uzyskał możność założenia w Palestynie siedziby nar. (deklaracja Balfoura, 1917) i dop-rowadził w 1948 do utworzenia Izraela, kierując się w dalszym ciągu na rzecz jego umocnienia i rozwoju. Zobacz także judaizm

Czym jest syjonizm znaczenie w Słownik S .