światowe konferencje co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Żywnościowe Konferencje Światowe

Definicja Światowe Konferencje Żywnościowe: międzynar. spotkania, organizowane pod auspicjami FAO, w celu analizy globalnego problemu żywnościowego i znalezienia sposobów jego rozwiązania. Ich efektem są programy walki z głodem, rozwoju rolnictwa w różnych regionach świata. Stanowią obiekt sytemu inicjatyw i organizacji zajmujących się jednym z najpoważniejszych problemów współczesności

Czym jest światowe konferencje znaczenie w Słownik S .